STOP! Okrucieństwu wobez Zwierząt! - Rzeźnie w schroniskach - Nowa Ligota

wstecz

Nowa Ligota

Więcej o Ligocie: www.ligota.webhost.pl
Znajdują się też tam opisy i zdjęcia psów które dalej czekają na domy!

Zaczęło się od dwóch psów przetrzymywanych w piwnicy, które miały zostać przewiezione do przyjaznego przytuliska w Nowej Ligocie, 50 km od Wrocławia. "Przytulisko" okazało się psim koszmarem...

Tak było na początku 2007 roku gdy Straż Dla Zwierząt Okręg we Wrocławiu trafiła do Pogotowia dla Małych Zwierząt Marzeny Sobańskiej w Nowej Ligocie koło Oleśnicy.. Ponad 200 psów w fatalnych warunkach. Wiele zwierząt biegało luzem po terenie schroniska. Błoto, brud i odchody zwierząt mieszały się razem po całym terenie. Większośc zwierząt wymagało natychmiastowej wizyty weterynaryjnej... wycieńczone, brudne, głodne, wychudzone i chore. Psy nie były w żaden sposób oznakowane."O sytuacji natychmiast powiadomiono Komendę Powiatową Policji w Oleśnicy. 7 stycznia 2007 w obecności funkcjonariuszy Policji i Powiatowego Lekarza Weterynarii w Oleśnicy Inspektorzy SOZ przeprowadzili szczegółową kontrolę warunków bytowych, sanitarnych i weterynaryjnych bezdomnych psów znajdujących się pod opieką Marzeny Sobańskiej. Oto niektóre ustalenia kontroli:

1. Zwierzęta: na terenie kontrolowanego schroniska oraz w jego okolicy znajduje się nieokreślona ilość psów różnych ras, płci oraz w różnym wieku. Według szacunków PLW znajduje się tam około 300 zwierząt. Zwierzęta w większości biegają swobodnie po ogrodzonym terenie schroniska (1), część zwierząt znajduje się w boksach (2), część wolno biega po pomieszczeniach gospodarskich, stwierdzono 1 psa w piwnicy budynku. Psy znajdują się także w prywatnym mieszkaniu właścicielki schroniska: w salonie oraz kuchni. Około 15 psów znajduje się poza ogrodzonym terenem schroniska, niektóre z nich mają tam swoje budy, wiele biega swobodnie po okolicznej drodze. Stwierdzono, że charakter ogrodzenia schroniska zapewnia w zasadzie swobodną wymianę zwierząt pomiędzy terenem schroniska i jego otoczeniem.2. Stan odżywienia zwierząt: wszystkie zwierzęta (zarówno te na terenie schroniska, jak i te poza jego terenem) są w miarę regularnie karmione pokarmem stosunkowo niskiej jakości przyrządzanym na miejscu w kuchni zaaranżowanej obok pomieszczenia z boksami, do której mają swobodny dostęp zwierzęta i w której panują bardzo złe warunki sanitarne; dostęp psów do wody był zróżnicowany, wiele zwierząt nie miało stałego dostępu do wody pitnej. W tej chwili w schronisku brakuje pokarmu dla zwierząt!3. Stan utrzymania zwierząt: stwierdzono zły lub skrajnie zły stan większości psów znajdujących się na terenie schroniska: psy mają pchły, świerzby, a niektóre nużycę w początkach klinicznego stadium; psy są wyraźnie zaniedbane i brudne; skrajnym przykładem zaniedbania był odkryty w jednym z boksów pies rasy bokser: skrajnie wychudzony i osłabiony, bardzo poważnie chory (najprawdopodobniej na nowotwór), z licznymi ropiejącymi ranami oraz zakażeniem gronkowcem. Oględziny wskazują na to, że pies ów przebywa w takim stanie i warunkach od dłuższego czasu, a utrzymywanie go w takim stanie jest przykładem skrajnego okrucieństwa w świetle zapisów Ustawy o ochronie zwierząt.4. Warunki bytowe zwierząt: (1) zwierzęta biegają po nieutwardzonym terenie schroniska, pokrytym obfitą warstwą błota i psich odchodów; (2) zwierzęta żyjące w boksach: w pomieszczeniu panuje przerażający fetor, podłoga pomieszczenia pokryta jest odchodami i moczem zwierząt; podłoga pozbawiona jest krat odpływowych, boksy są drewniane, niesprzątane, brak w nich stałego dostępu do wody pitnej, budynek jest nieogrzewany, ma jedno okno z wybitą szybą. Według deklaracji opiekuna zwierząt z boksów, są one wyprowadzane na spacery. Zwierzęta poza terem schroniska (3) mają budy, do których są uwiązane lub biegają wolno, także po pobliskiej drodze. Zwierzęta wolno biegające gryzą się ze sobą. Nie stwierdzono nawet prób izolowania samic od samców, ani też prób izolacji zwierząt agresywnych.

5. Opieka weterynaryjna: tragiczny stan utrzymania zwierząt, liczne nieleczone kontuzje, choroby w stadiach terminalnych i pasożyty skóry wskazują na całkowicie niedostateczny stan opieki weterynaryjnej w kontrolowanym schronisku. Nie stwierdzono jakiejkolwiek izolacji zwierząt chorych.6. Warunki sanitarno-epidemiologiczne: warunki sanitarne na terenie schroniska na podstawie w/w oceniono jako skrajnie złe, na podwórzu i w pomieszczeniach nie są zachowane nawet elementarne warunki sanitarne: podłogi, ściany i drzwi nie są wykonane z materiałów łatwych do mycia i odkażania, zresztą nie są one myte i odkażane w ogóle, co sprzyja rozprzestrzenianiu się chorób zakaźnych. Schronisko nie ma podpisanej jakiejkolwiek umowy z zakładem utylizacji szczątków zwierzęcych. Padłe zwierzęta są zakopywane w okolicy schroniska. Jest to praktyka absolutnie niedopuszczalna, zwłaszcza, że kontrola wykazała występowanie na terenie schroniska nieizolowanych poważnie chorych (np. na nużycę) psów. W ocenie inspektorów stanowi to poważne zagrożenie epidemiologiczne dla ludzi i innych zwierząt. Jest to tym bardziej istotne, że nie istnieje właściwa bariera zabezpieczająca psy przed migracją poza teren schroniska, co więcej okoliczni mieszkańcy w rozmowie z inspektorami podkreślili fakt częstych ucieczek psów ze schroniska na zabudowane tereny wiejskie w miejscowości Nowa Ligota.7. Dokumentacja: nie stwierdzono jakiejkolwiek wymaganej prawem dokumentacji schroniska, tj. wykazu zwierząt, książki kontroli weterynaryjnej oraz dokumentacji weterynaryjnej zwierząt."
Dzięki zaangażowaniu Straży Dla Zwierząt Pani Sobańska nie prowadzi już schroniska. Zwierzęta są pod stałą opieką wspaniałych ludzi dzięki którym wiele psów znalazło nowe wspaniałe domki w Polsce jak i w Niemczech.

W dniu 20 lutego 2007 skierowane zostało do Prokuratury Rejonowej w Oleśnicy zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa znęcania się nad zwierzętami (utrzymywania zwierząt w niewłaściwych warunkach bytowania / porzucenia zwierząt) w ramach realizowania przez jednostki samorządu terytorialnego ustawowego zadania opieki nad bezdomnymi zwierzętami.

"2 czerwca 2007 roku Prokurator Rejonowy w Oleśnicy, na podstawie zawiadomienia Patrolu Interwencyjnego SOZ oraz przeprowadzonego postępowania przygotowawczego, skierował do Sądu Rejonowego w Oleśnicy akt oskarżenia przeciwko Marzenie Sobańskiej. Prokuratura zarzuca właścicielce schroniska dla bezdomnych zwierząt popełnienie przestępstwa z art. 35 ust. 1 Ustawy z dnia 21.08. 1997 o ochronie zwierząt polegającego na znęcaniu się nad zwierzętami poprzez utrzymywanie ich w niewłaściwych warunkach bytowania. Marzena Sobańska jest jedyną oskarżoną w tej sprawie - prokuratura pominęła zupełnie postulowane przez Straż Dla Zwierząt objęcie aktem oskarżenia Powiatowej Inspekcji Weterynaryjnej oraz samorządów terytorialnych wysyłających bezdomne psy do Nowej Ligoty. Straż Dla Zwierząt zapowiada że będzie się odwoływać, a w czasie postępowania sądowego dowodzić, że w/w podmioty ponoszą rzeczywistą odpowiedzialność karną za sytuację w schronisku.

Porozumienie z Urzędem Gminy w Oleśnicy. 22 czerwca Zarząd Patrolu Interwencyjnego SOZ Okręg we Wrocławiu zawarł z Andrzejem Proszkowskim - Wójtem Gminy Oleśnica porozumienie mające na celu zapewnienie dalszego utrzymania psom z Nowej Ligoty. Od kilku tygodni mówiło się o tym, że Wójt Gminy zamierza przekazać zarządzanie schroniskiem Marzenie Sobańskiej i wycofać się z utrzymywania etatów dla pracowników obsługi schroniska. Marzena Sobańska twierdziła, że jest namawiana przez urzędników gminy do szybkiego powrotu do schroniska. Wszystkie te informacje wywołały oburzenie miłośników zwierząt.

Na mocy zawartego porozumienia, Urząd Gminy w Oleśnicy, zapewni środki w wysokości około 3.000 zł na zapewnienie etatów dla dwóch pracowników obsługi schroniska."


W Nowej Ligocie pozostało jeszcze około 40 psów. Ona cały czas czekają dalej na szczęście, na szczęście na które na pewno zasłużyły...

Tekst oraz zdjęcia pochodzą ze strony Internetowej Patrolu Interwencyjnego SOZ
Okręg Wrocław www.soz.webd.pl