STOP! Okrucieństwu wobez Zwierząt! - Rzeźnie w schroniskach

Rzeźnie w schroniskach

Obóz zagłady dla Psów w Nowej Ligocie

Krzyk Zwierząt z Krzyczek - w przygotowaniu